Financieel overzicht 2022 
Vermogen op 1-1-2022  € 18.370,21
Inkomsten
Giften particulieren 305,00
Uitgaven
Bankkosten -119,40
Kosten website -105,02
Giften aan parochie voor restauratie kerkdak -15.000,00
Vermogen op 31-12-2022 €   3450,79

© disigned by P.J.M. Rademakers